Onze aanpak

Door onze krachten te bundelen

 

Wij onderscheiden ons ten opzichte van andere bedrijven door de unieke combinatie van bedrijven en specialismen die allen vroegtijdig in staat zijn vorm te geven aan vastgoed(onderhoud).

Lean
Filosofie gebaseerd op continu verbeteren op basis van praktische tools zoals leanplanningen, 5s en Value Stream Mapping.

Ketensamenwerking
De basis van ons denken. Door samen de krachten te bundelen, kunnen wij veel problemen waar de bouw mee te maken heeft – meerwerk, opleverpunten, slechte vraagspecificatie, te lange doorlooptijden en nog zoveel meer – aanpakken.

Bewonerscommunicatie
HTL werkt met een methode ontworpen door Smart Agent (www.smartagent.nl), waarbij wij vroegtijdig in het proces rekening houden met de bewoner of gebruiker, wij de betrokkenheid tijdens de uitvoering vergroten en de prestaties meten en bijsturen met een tevreden klant als resultaat.

RGS
HTL werkt op basis van vooraf gedefinieerde prestaties aan de langdurige instandhouding van vastgoed op basis van de methodiek ‘Resultaat Gericht Samenwerking’  (voorheen Prestatie Gericht Samenwerken en Resultaat Gericht Vastgoedonderhoud).

Duurzaamheid
Leidend in de keuze voor de visie op een bouwwerk en de ingrepen, is de impact die het heeft. Niet alleen de kortdurende impact van de toepassing van materialen, gemeten via GPR onderhoud, maar ook de langere impact die gemeten wordt door de zogenaamde Total Cost of Ownership in kaart te brengen en mee te laten wegen in de door u te nemen beslissing.

Innovatie
Al deze innovaties leiden uiteindelijk tot een beter bouwwerk voor u! 

HTL: Samen bereiken we meer!

Onder de naam HTL werken Hegeman Bouwgroep en Talen Vastgoedonderhoud samen als één team. Elk teamlid kent een geheel eigen specialisatie, waardoor zij elkaar perfect aanvullen. Efficiënt werken wordt door deze ‘eenwording’ nog beter mogelijk gemaakt.

Heeft u een vraag of opmerking?

Mail dan naar
contact@htl-samenvoorvastgoed.nl